KATALOG EDUKACIONI-EDUCATION CATALOGUE SEMIKEM ZA ŠKOLE

APARATI I OPREMA

BALONI, BIRETE, BOCE, DISPENZORI, SPRIC BOCE, PODMETAČI

BOLNIČKA OPREMA I POMAGALA (BUBREŽNJACI, KANTE, KAPE, KATETERI, KESE, MASKE, MUŠEME, NALJEPNICE, NAOČALE, NATIKAČE, NAVLAKE, NOSILA, ODIJELA, OGRTAČI, ORMARI, PESAR, POSUDE, PRVA POMOĆ, RUKAVICE, ŠPATULE, ŠTAPIĆI, TORBE)

CIJEVI, CRIJEVA, ČEPOVI, ČETKE, MAGNETI, STEZALJKE

CILINDRI, GUMICE, IGLE, KAPALJKE, KOMORE, KONTEJNERI, LANCETE, MELANŽERI, POVESKE, SISALJKE, ŠPRICE

ČAŠE, SATNO STAKLO, SATOVI, ŠTOPERICE

DOBOŠI, EKSIKATORI, PUMPE, REŠOI, SITA, SONDE

DRŽAČI, HVATALJKE, KORPE, PRSTENOVI, STALCI, STATIVI, TROKUTI

ELEKTRODE, KIVETE, KOLONE, TLC PLOČE

EPRUVETE (BAKTERIOLOŠKE, HEMIJSKE, KRIO, VAKUUM)

ERLENMEYER TIKVICE, STOJNICE, OBRUČI

FILTER PAPIRI, PAPIRI pH, INDIKATOR TRAKE, FOLIJE

HISTOLOGIJA, MIKROBIOLOGIJA I PATOLOGIJA
    a) CITO BRUSH, PARAFILM, SPEKULUMI, TRAKE, VREĆICE
    b) EZE, FLAKONI, PETRI POSUDE, SPUTUMI, URIN ČAŠE, MIKROTITAR PLOČE, PCR
    c) KABINETI, KADE, KUTIJE, KALUPI, KASETE, REAKCIONE POSUDE
    d) NOŽEVI,OLOVKE, POKROVNA I PREDMETNA STAKLA

HLADILA, LIJEVCI, ZVONA, PLAMENICI, ŠPIRIT LAMPE

KAŠIKE, MAKAZE, PINCETE, POSUDE, POVEĆALA

LAĐICE, LONČIĆI, LOPATICE, PISTILI, TARIONICI, ZDJELE, VEGEGLASI

MENZURE, TIKVICE

MIKROPIPETE, NASTAVCI, PIPETE, PROPIPETE

MJERNI INSTRUMENTI (ALKOHOLIMETRI, AREOMETRI, BAROMETRI, BUTIROMETRI, DINAMOMETRI, HIGROMETRI, LAKTODENZIMETRI, TERMOMETRI, URINOMETRI, VISKOZIMETRI i dr.)

UČILA

VAGE I UTEZI

AMBALAŽA, BOCE, KANTE, KUTIJE, POSUDE, TUBE U FARMACIJI, MEDICINI, LABORATORIJI I ZA OPŠTU NAMJENU