O nama

Semikem doo, Sarajevo je porodična privatna kompanija osnovana u maju 1989. godine.  Kompanija uživa dugogodišnju tradiciju kao jedna od prvih registrovanih ovlaštenih firmi koja se bavi proizvodnjom, distribucijom, plasmanom i prodajom proizvoda namijenjenih medicini, farmaciji, naučnim disciplinama, edukaciji, prehrambenoj industriji, veterinarstvu, teškoj industriji, poljoprivredi, malim i srednjim zanatskim djelatnostima i za opštu upotrebu.

Kompanija od svog osnivanja ulaže trud da u svojoj ponudi razvija i spaja visoko kvalitetne, tačne i  cijenom prihvatljive proizvode prilagođene izazovima tržišta. U skladu s tim, pored vlastitog proizvodnog programa, Semikem doo je ekskluzivni distributer visoko kvalitetnih proizvoda s ciljem pomaganja naučnicima, ljekarima, farmaceutima širom Bosne i Hercegovine i regiona da se suoče sa izazovima u laboratoriji i na terenu.

Semikem doo vjeruje u politiku inicijalnosti građenja partnerskih odnosa sa klijentima i poslovnim partnerima sa zajedničkim ciljem unaprijeđenja zdravlja, nauke, svakodnevnog života i kvaliteta življenja. Od rutinske analize do novih otkrića, naša ponuda omogućuje profesionalcima da urade to što je potrebno i kako žele. Od laboratorijskih reagenasa, laboratorijske opreme, kemikalija, potrošnih materijala u svim poljima nauke i medicine, industrije i svakodnevnog života pomažemo našim partnerima da riješe izazove koje nameće analiza, unaprijede dijagnostiku i povećaju produktivnost u laboratoriji.