PROIZVODNI PROGRAM „Semikem d.o.o Sarajevo“

MEDICINSKA DIJAGNOSTIKA

 

HEMIJSKA SREDSTVA ZA TRETMAN VODA

 

POMOĆNI PROIZVODI ZA INDUSTRIJU, ZANATSTVO I FARMACIJU

 

HEMIKALIJE

 

FARMACIJA I ADITIVI ZA PREHRAMBENU INDUSTRIJU

     • MERDIKA KOZMETIKA

     • OPREMA, PRIBOR I UREĐAJI ZA FARMACIJU

 
MIKROBIOLOŠKE PODLOGE, BAZE, DISKOVI, HEMOKULTURE I SUPLEMENTI