“SEMIKEM” d.o.o. Sarajevo

ul. Omladinska 44, 71320-Vogošća-Sarajevo-BiH
Tel: +387 (0) 33 722-900
Fax: +387 (0) 33 424-106
E-mail: info@semikem.ba
semin@bih.net.ba
semikem.doo@semikem.ba
Radno vrijeme: Ponedjeljak – Petak od 08:30 do 16:30

POSLOVNA JEDINICA MALOPRODAJE “SEMIKEM 3” Sarajevo

ul .Nedima Filipivića 1, (Čengić Vila) Sarajevo
Tel: 387 (0) 33 610-666
Fax: 387 (0) 33 610-666
E-mail: info@semikem.ba
semin@bih.net.ba
semikem.doo@semikem.ba
Radno vrijeme: Ponedjeljak – Subota od 08:30 do 16:30