Politika kvaliteta

SEMIKEM d.o.o. je opredjeljen da proizvodi i prodaje kvalitetne proizvode koji zadovoljavaju, i kad god je moguće prevazilaze očekivanja kupaca.

U tom cilju SEMIKEM d.o.o:

• Semikem doo proizvodi su urađeni u skladu sa dobrom laboratorijskom praksom, zakonskim procedurama i normativima i usaglašeni sa propisanim pravilima certifikacije.
• Naši proizvodi su djelo visoko stručnih obrazovanih mladih ljudi čije su polje djelovanja primjenjene nauke, medicina, biologija, farmacija, hemijska tehnologija.
• Semikem doo vodi računa da se uposleni mladi kvalifikovani ljudi usavršavaju u segmentima djelatnosti kompanije.
• Semikem doo pruža bezbjedne uslove za rad uposlenicima u njihovoj neposrednoj okolini.
• Naši dobavljači su evaluirani certfikatima kvaliteta, pouzdani i kvalitetni proizvođači čija se važnost prepoznaje širom EU, Azije i SAD-a.
• Naša politika je prnicip koji su prihvatili naši klijenti i korisnici naših usluga.
• Pravilo Semikema doo je da koristi sirovine, energiju i prirodne resurse što je moguće racionalno i odgovorno.
• Posluje i djeluje u skladu sa zakonom za promet i proizvodnju medicinskih sredstava, biocidnih sredstava, zakona o kemikalijama, zakona o upravljanju otpadom.
• Politika upravljanja Semikema doo je da preventivno djeluje i minimizira negativne utjecaje na okoliš.
• Standardizacija je urađena ISO certifikacijom i predstavlja integrisani sistem upravljanja Semikem doo.

Ovom Politikom SEMIKEM d.o.o. se obavezuje na stalno poboljšavanje učinka integrisanog sistema upravljanja u skladu sa zahtjevima standarda ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015. 

 

Međunarodna mreža za certifikaciju

UNICERT

 ISO 9001 certifikat 

UNICERT

 ISO 14001 certifikat